Undersökning av hjärtat med ultraljud

Med ekokardiografi undersöks hjärtat med ultraljud. Ultraljud sänds in till hjärtat med en givare en s.k. transducer som anläggs på utsidan av bröstkorgen. Ultraljudet reflekterar från strukturer i hjärtat och man kan på så sätt se en rörlig bild. På en dataskärm över hur hjärtat arbetar. Med denna teknik kan storleken på hjärtrummen samt hjärtväggarna bestämmas och man får information om hjärtkamrarnas prestanda- Doppler registrerar blodkropparnas blodflöde över hjärtklaffarna.

Några av de vanligaste frågeställningarna är hur bra pumpfunktion hjärtat har. Är det fråga om hjärtsvikt eller tecken på skada, finns det läckage eller förträngningar i hjärtat? Finns det tecken på ökat blodflöde i lilla kretsloppet d.v.s. i lungorna, vilket kan tyda på lungsjukdom.