Spirometri

Spirometri används som hjälp vid diagnos och uppföljning av lungsjukdomar som astma, KOL, lungfibros, cystisk fibros, sensorisk hyperreaktivitet samt andra sjukdomar med lungpåverkan.

Spirometri är en lungfunktionsundersökning som utförs med spirometer, det vill säga en undersökning av hur lungorna fungerar. Det ingår i undersökningar om Respirationsfysiologin. Beroende på vad som skall undersökas sker mätningen på olika sätt.

Undersökningen görs genom att patienten andas in samt blåser ut genom ett munstycke kopplat till en apparat som mäter lungornas förmåga.