Kollegial rådgivning

Är du läkare och i behov av att rådfråga eller bara prata ut med en kollega finns möjligheten att ringa en kollegial rådgivare.

Läkaren du ringer har absolut tystnadsplikt och det förs inga journaler eller loggar, och om du vill får du vara helt anonym.

Du ringer en kollegial rådgivare när du har arbetsrelaterade eller personliga problem, såsom när det behövs hjälp vid anmälan till Socialstyrelsen, konflikter, kriser, mobbning, missbruk eller om du har en särskid frågeställning eller bara behöver någon att tala med när din livssituation känns övermäktig.