Avancerad hjärtscreening (ej landstingsavtal)

Arbetsprov

EKG registreras i vila under och efter arbete på testcykel. Undersökningen ger information hur hjärtat arbetar och vi kan bedöma cirkulationen i hjärtats kranskärl. Ibland kan störningar i hjärtrytmen avslöjas vid arbetsprovet. Information fås om arbetsförmågan och om lungfunktion och om hur blodtrycket reagerar under och efter arbete. Provet ger information om hjärtat lider av syrebrist.

Arbetsprovet kan genomföras för att bedöma din arbetsförmåga generellt och vara en bra undersökning för Dig som vill börja träna eller delta i motionslopp för att bedöma eventuella risker, såsom dold hjärtsjukdom, tidigare genomgången hjärtmuskelinflammation, tendens till arrytmier m.m.

Undersökningen tar ca 45 minuter och man bör ha med sig lämpliga kläder man bör undvika att ära en stor måltid eller röka (men det gör du väl inte) två timmar innan provet.

Undersökning med ultraljud

Med ekokardiografi undersöks hjärtat med ultraljud. Ultraljud sänds in till hjärtat med en givare s.k. transducer som anläggs på utsidan av bröstkorgen. Ultraljudet reflekterar från strukturer i hjärtat och man kan på så sätt se en rörlig bild på en dataskärm över hur hjärtat arbetar. Med denna teknik kan storleken på hjärtrummen samt hjärtväggarna bestämmas och man får information om hjärtkammrarnas prestanda. Doppler registrerar blodkropparnas blodflöde över hjärtklaffarna.

EKG är en smärtfri och enkel undersökning

Tiden på undersökningen kan variera beroende av vilken frågeställning man har