Arbetsprov

Ett arbetsprov innebär att EKG registreras i vila under och efter arbete på testcykel. Undersökningen ger information hur hjärtat arbetar och vi kan bedöma cirkulationen i hjärtats kranskärl. Ibland kan störningar i hjärtrytmen avslöjas vid arbetsprovet. Information fås om arbetsförmågan och om lungfunktion och om hur blodtrycket reagerar under och efter arbete. Den vanligaste frågeställningen vid arbetsprov är angina pectoris, kärlkramp. Provet ger information om hjärtat lider av syrebrist.

Arbetsprovet kan genomföras för att bedöma din arbetsförmåga generellt och vara en bra undersökning för Dig som vill börja träna eller delta i motionslopp för att bedöma eventuella risker såsom dold hjärtsjukdom, tidigare genomgången hjärtmuskelinflammation, tendens till arrytmier mm.