Vi bedriver öppen hjärtsjukvårdspecialistnivå med erfarna kardiologer med modern utrustning i ändamålsenliga lokaler.

Ring oss gärna på telefon 018 6117260 eller skicka ett mail till info@specialistlakargruppen.se

Uppsala

Välkommen på ett besök

Till oss kommer man som patient med misstänkt hjärtsjukdom såsom andfåddhet, oregelbunden hjärtrytm eller bröstsmärta av oklar genes för att utesluita eller bekräfta hjärtsjukdom. Ofta med hjälp av arbetsprov, ultraljud hjärta (ekokardiografi) eller lungfunktionsundersökning (spirometri).

Vi har även möjlighet att remittera till labb för relevanta prover efter besöket såsom t.ex. blodstatus, njurprov, cholesterol, blodsocker mm. Detta genom avtal med medielabb på läkarhuset samt kompletterande rtg på medicinsk rtg mitt emot med ofta tid direkt efter läkarbesöket. Vid behov skriver vi även ut recept som skickas elektroniskt till Ditt Apotek.